Adresas: 
Statybininkų g. 17, Panevėžys
Tel.: 45-508617

El. paštas: 
zvaigzdute27@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.zvaigzdynelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Panevėžio m. sav.
Ugdymo gairės

Lopšelis-darželis vykdo lopšelio-darželio ,,Žvaigždynėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą, „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Papildomai įgyvendinamos: tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, sveikatos ugdymo programa ,,Aukim saugūs, sveiki, kūrybingi.

 

Įstaiga propaguoja sveiką gyvenimo būdą, diegia naujas technologijas, modernizuoja įstaigos materialinę bazę pagal šiuolaikinius reikalavimus. Tobulina metodinio darbo organizavimą. Telkia bendruomenę kaitai, analizuojant ir vertinant ugdymo kokybės pokyčius.