Adresas: 
Statybininkų g. 17, Panevėžys
Tel.: 45-508617

El. paštas: 
zvaigzdute27@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.zvaigzdynelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Panevėžio m. sav.
Bendruomenė

Šiuo metu įstaigą lanko 195 vaikai. Veikia 12 grupių. Dirba 55 darbuotojai, iš jų 24 pedagogai. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. Kadangi įstaigoje sudarytos puikios sąlygos ugdytinių aktyvumui, saviraiškai, individualiems gebėjimams plėtotis, ,,Žvaigždutės“ vaikai iniciatyvūs, kūrybingi, įgyję kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų. Grupės auklėtojos nusistato savo grupės dienos ritmą. Vaikai ugdomi viso buvimo įstaigoje laiku. Aktyviausia veikla vyksta pirmoje dienos pusėje.